Kamposanto

Nanlilimahid sa sahig ang kasalanan
Ang iyong kaputol ay pilit pinutol
Saang dulo hinahanap ang pagtakas,
Anong panglaw sa tanikalang binitay
Ang hindi matutubos ng isang libong dasal,
Naliligaw ka sa daan patungo

Kung saan
Ako iniwan

Anino ng dagling bangungot
Ng dalagang binitay ng gabi
Ang inunan, dugo at ang ating pusod
Kasama ang lihim ay iyong ibaon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *