Kerubin

Naging mababa ang paglipad
naging matalim na yero ang pakpak ng eroplanong papel

sa himpapawid,
hindi matangay ang mga paslit

sa paglisan sa lupa
kung saan lumawak ang lansangan

upang doon ilibing ang kanilang mga pakpak.
Kasama sila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *