Tag Archives: poetry

R Boyz

Namimintog ang buwan sa laki
kinikilala ang mga nakabilog na anino.

Tuliro na ang bote nang sa akin ay tumapat
matapos hiluhin ng kamay sa dikta na para bang roleta.

“Jomar, ikaw naman.”

Matagal ko nang pangarap ang makarating sa langit
baka sakaling doon matagpuan si mama o kahit si bunso.

Iniabot sa akin ang supot na naglalaman ng susi
patungong kaharian sa itaas.

Continue reading R Boyz

The Awakening

Today, I let go
And let the air
That I hoped for
Lead me to a place
I never knew existed in me.

Homecoming

I thought I was afraid of moving to a new direction,

of the misgivings and the intent of not going back.

But all this time, what I’m really terrified is changing too much

then losing myself because I knew I’d never be that person again.

And I have changed since then, my piece no longer fits in the puzzle.

But I have never felt this joy of leaving as I am coming home.